Lokeren
30.06.2024
alt=

Parkengids Lokeren

zondag 30 juni 2024 om 13:09 door Rony

Lokeren, groene stad van het Waasland, publiceert gratis parkengids.

Onder impuls van schepen van Omgeving en Natuur, Filip Liebaut, heeft Stad Lokeren een praktische en overzichtelijke bundeling gemaakt van alle parken in stad Lokeren. Deze parkengids vertelt de geschiedenis van het ontstaan van de groene oases in de stad en zit boordevol leuke en handige weetjes. Ook het gemeentepark in Moerbeke heeft een plaats gekregen.

De Wase Durmestad lanceerde vorig jaar al haar parkenwandeling, waarbij een mooie wandeling van 5,6 km de wandelaar langsheen de mooiste parken begeleidt die de schoonheid en de veelzijdigheid van de Durmestad toont. Vandaag wordt het groene karakter van de stad nog meer onderstreept dankzij deze nieuwste publicatie.


Lokeren staat bekend als een groene provinciestad. Hier vind je verschillende natuurgebieden en heel wat opmerkelijke parken, die je op stapafstand van het stadscentrum kan leren kennen.Hoe het groene Lokeren is ontstaan
De stad heeft zich tot midden 19e eeuw vooral aan de zuidkant van de Durme ontwikkeld. De verklaring van dit gegeven ligt voor de hand. Dat deel van Lokeren was grotendeels hoger gelegen dan het deel ten noorden van de rivier en kon dus ook gemakkelijker worden bebouwd. Niettemin waren eeuwenlang ook een groot deel van het huidige marktplein en onder meer ook het gebied waar nu het zwembad en de sporthal zijn gebouwd en het atletiekplein ligt, moerasland.
Ten noorden van de spoorweglijnen bleven de gronden in de buurt van de huidige Stationsstraat, Groendreef, Brouwerijstraat, Uebergdreef, Nijverheidstraat en Verloren Boslaan tot diep in de 19e eeuw en zelfs nog tot in de 20e eeuw één groot meersgebied. De huidige Buylaersmeersen, het Molsbroek, de Daknamse meersen en de laaggelegen terreinen langsheen de Moervaart getuigen nog steeds van die vroegere toestand.

De ontwikkeling van het noordelijk stadsdeel begon eigenlijk maar na de realisatie van de spoorweg Antwerpen-Gent en de bouw van het eerste station in de jaren 1840 (iets later werd er een tweede gebouwd). Die nieuwe ontsluitingsmogelijkheid voor Lokeren dwong het toenmalige stadsbestuur tot de bouw van een brug over de Durme en de aanleg van een wegenis naar het station. Het stationskwartier rees uit de grond en een rechttrekken van een deel van de Durme gaf de kans op het aanplanten van het eerste stadspark (voor en na de Eerste Wereldoorlog): het Prinses Josephine-Charlotte park.

De groei van de bevolking en de toegenomen bebouwing van het zuidelijk deel van de stad dreven bouwlustigen naar het noordelijk deel. Zeer welstellende burgers kochten er een grote(re) lap grond, bouwden er een kasteelachtige villa en omkransten hun gebouw met een mooi park. Die parken en de resterende meersgronden boden de kans op de realisatie van een openbare groengordel rond de stadskern. Sinds de jaren 1950 hebben de opeenvolgende stadsbesturen beleidsbeslissingen getroffen om die groenzones te bewaren door aankopen en beschermende maatregelen (Raemdonckberg, Daknamse meersen, Buylaers, …) of nieuwe parken aan te leggen, zowel in het noordelijke als in het zuidelijke deel van de stad. “Mede daardoor werd Lokeren een stad waar het goed is om te wonen en die aantrekkelijk is. Het snel toenemende bevolkingscijfer spreekt dat niet tegen”, geeft schepen Liebaut nog mee.

Recent werden nog drie nieuwe parkzones verwezenlijkt: het Hoedhaarpark, het Heirbrugmolenpark en het Spoelepark.


Natuur en mens in harmonie
Parken fungeren steeds meer als de eerste en voor niet weinig stadsbewoners vaak ook de enige contactmogelijkheid met de natuur. “Zeker sinds de milieu- en coronacrisis werd het nog duidelijker hoe belangrijk parken, bossen en andere groene ruimten in onze directe omgeving zijn om te wandelen, te sporten, zich te ontspannen of tot rust te komen. We werden ons bewuster van de nood aan groen in onze leefomgeving. Parken, bossen en natuurgebieden zijn ook belangrijk voor de natuur zelf, het milieu en de biodiversiteit. Wetenschappelijk is bewezen hoe nuttig ze zijn voor de gezondheid van lichaam én geest. Een groene omgeving vermindert de stress en biedt een positieve invloed op het humeur”, verduidelijkt Liebaut.

Stad Lokeren benadrukt met de nieuwe parkengids het belang van deze groene ruimtes voor het welzijn van de gemeenschap en de bescherming van onze natuurlijke omgeving. “We willen een gezonde leefomgeving creëren waarin mens en natuur harmonieus samengaan”, aldus Liebaut.

De stad Lokeren en gemeente Moerbeke-Waas zetten zich in voor een groene toekomst, waarin parken niet alleen dienen als ontspanningsplekken, maar ook als cruciale ecosystemen. Burgers worden aangemoedigd om te genieten van deze natuurlijke schatten en hun steentje bij te dragen aan het behoud ervan.

De parkengids is gratis verkrijgbaar in het Infopunt Toerisme, Markt 2 in Lokeren, toerisme@lokeren.be, 09 235 31 05.
Online kan de gids gelezen worden via lokeren.be/parkengids.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio