Lokeren
17.09.2022
alt=

Kerk Kopwijk wordt verenigingsruimte

zaterdag 17 september 2022 om 18:36 door Rony

Door een besluit van het bisdom Gent zal de parochie van de Kop samengevoegd worden met de parochie Sint-Laurentius vanaf 1 januari 2023. Het kerkgebouw van de Kop zal onttrokken worden aan de eredienst, en eigendom worden van de Kerkfabriek Sint-Laurentius

Voortaan kunnen jeugd- en andere verenigingen voor hun activiteiten terecht in de kerk van de Kopwijk. VZW Jeugdpark Hoogland zal de ruimte beheren. Daarover bereikten de Kerkfabriek Sint-Laurentius en de VZW Jeugdpark Hoogland een akkoord.
Op 1 januari 2023 zal de kerk van de Kopwijk geen Kerk meer zijn. De Onze-Lieve-Vrouwkerk werd ingewijd in 1970 en zal dus na 52 jaar dienst een andere bestemming krijgen. De kapel van
de Kop blijft evenwel zijn huidige functie behouden. De wens was om er geen commerciële activiteiten te laten doorgaan. Na enkele verkennende gesprekken werd uiteindelijk de VZW
Jeugdpark Hoogland weerhouden. Deze VZW baat momenteel 3 jeugdverblijven uit op de Oude en Nieuwe Heerweg, in de wijk waar ook de Kopkerk gelegen is. Op deze locatie zijn ook de jeugdbewegingen Scouts St. Laurentius Hoogland, Gidsen Edelweiss Hoogland, KSA St.Laurentius en JNM actief. De VZW Jeugdpark Hoogland is dus vertrouwd met de buurt en wil dan ook de band met de buurt en zijn bewoners aanhouden. Zij hopen dat er buurtbewoners te vinden zijn, die zich willen engageren in dit nieuwe project.
Voorzitter Manu Ongenaert: “Onze VZW ziet potentieel in de kerk, die als grote, moderne ruimte veel mogelijkheden biedt. Zo kunnen er inkomsten gegenereerd worden met verhuur aan
verenigingen, die nood hebben aan een grote zaal voor het uitoefenen van hun activiteiten. De doelgroep van de VZW is de jeugd en we willen dan ook inzetten op een aanbod dat voor hen
aantrekkelijk is. We zijn op zoek naar verenigingen (sport, muziek, toneel, …), die op regelmatige basis een verbintenis willen aangaan met de VZW. Maar ook éénmalige verhuur ligt
in de mogelijkheid.”

Geen fuiven
Er is een duidelijke afspraak met de huidige eigenaar van de kerk om geen fuiven of gelijkaardige feesten toe
te laten om zo de hinder voor de buurt te beperken. De VZW Jeugdpark Hoogland wijst erop dat
zij met de zaal ‘t Lavertje op de Nieuwe Heerweg 21 al een locatie heeft waar recepties en familiefeesten kunnen plaatsvinden.
Alle pistes voor een zinvolle invulling van deze polyvalente ruimte liggen nog open. Suggesties zijn steeds welkom.

Mensen verbinden
VZW Jeugdpark Hoogland heeft de nodige ervaring in verhuur en uitbating van jeugdverblijven en vormt zo de geschikte partner voor de uitbating van de herbestemde kerk.
Deken Cattrysse: “De kerk van de Kopwijk zal ook na de ontwijding mensen samenbrengen en verbinden, en zal na 52 jaar een plaats blijven waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat stemt mij tevreden.” Je kan VZW Hoogland bereiken op het volgend adres: kopkerk@hooglandlokeren.be.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio