Lokeren
23.03.2021
alt=

Lokeren kiest voor extensief groenbeheer

dinsdag 23 maart 2021 om 20:51 door Michel

Het stadsbestuur van Lokeren zet de komende jaren in op het vergroenen van centrumstraten en waar mogelijk wordt er getracht om te ontharden zodat het regenwater ter plaatse kan infiltreren. Daartoe neemt dienst Infrastructuur, waaronder het groenbeheer valt, een aantal nieuwe maatregelen die ook voor de Lokeraar zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld.

Om te beginnen heeft het vergroenen van centrumstraten sowieso positieve effecten

1. Belevingswaarde en versterken biodiversiteit
Groen in de straat wordt door veel mensen als aangenaam ervaren. Onze stadsdiensten zorgen voor de aanplant en het onderhoud van de groenvakken. Door veel bloeiende planten te gebruiken zal de biodiversiteit in ons stadscentrum vergroten.

2. Voorkomen wateroverlast en verdroging beperken
Door te zorgen dat het regenwater kan afwateren in een (verdiept) groenvak wordt het regenwater gebufferd en kan het water infiltreren in de bodem. Hierdoor stroomt er minder water in de riolering en zal er bij intense buien minder wateroverlast zijn. Ook zorgt het infiltreren van hemelwater voor het aanvullen van het grondwater waardoor er minder verdroging is.

3. Beperken van hitte
Groenvakken waar regenwater kan infiltreren helpen mee voor het beperken van hitte. Door een bewuste aanplant van bomen in de groenvakken kan het effect nog vergroot worden gezien bomen schaduw geven en zorgen voor verdamping (= verkoelend effect).

4. Luchtkwaliteit
Plantvakken hebben een beperkte positieve werking op de luchtkwaliteit (fijnstofbinding).
De principes van ontharden van centrumstraten en/of infiltreren van regenwater werden al toegepast bij de ontwerpen van de heraanleg van het Stationsplein en de Karlapperstraat die momenteel in uitvoering zijn. In de nabije toekomst plant de stad ook nog kleinschalige werken in de Sportlaan.
Stad Lokeren is graag “fel naturel”

Ook wat het openbaar groen betreft. Al sinds 2002 werkt de groendienst aan een pesticide-reductieplan en in 2015 is Stad Lokeren er uiteindelijk helemaal in geslaagd om geen pesticiden meer te gebruiken bij het onderhoud van ons publiek domein.

Groenonderhoud als tegengewicht is bijzonder intensief. Door over te schakelen op extensief groenbeheer kan het openbaar groen op een onderhoudsvriendelijkere manier maar ook - en nog veel belangrijker - op een natuurvriendelijkere manier onderhouden worden.

Extensief groenbeheer voor meer biodiversiteit
“Eigenlijk willen we de natuur grotendeels haar ding laten doen. Hierdoor krijgen streekeigen planten meer kansen wat uiteraard de lokale fauna en flora ten goede komt”, licht sectorhoofd Infrastructuur, Els Middernacht toe. Door het openbaar groen op een natuurvriendelijkere en meer ecologische manier te beheren, verhoogt de biodiversiteit. “Het brengt ook meer kleur in onze stad want een plantje dat zich thuis voelt in onze “Lokerse aarde”, gaat veel optimaler bloeien dan gecultiveerde of uitheemse soorten”, aldus Middernacht.

Dat betekent concreet:

1. Minder maaien. De groendienst van Stad Lokeren zal diverse graspleinen in de toekomst slechts 1 à 2 maal per jaar maaien, met afvoer van het maaisel. Omdat het maaisel wordt afgevoerd, verschraalt de bodem waardoor weelderige (veld)bloemen en bloeiende planten volop kunnen groeien. Waar de locatie geschikt is, worden bloemenweides ingezaaid. Meer soorten en planten betekenen uiteraard ook meer insecten als vlinders, bijen en andere kleine dieren.

“Om onze pleinen niet helemaal te laten verwilderen, gaan we wel rondom de pleinen maaien zodat grassen bij regenweer niet op de paden vallen. Waar mogelijk, zorgen we ook voor gemaaide wandelstroken. Zo combineren we extensief onderhoud met een net en verzorgd uitzicht”, geeft een tevreden schepen van Groen, Sabine Van Rysselberghe mee.


Niet alle grasvelden zijn geschikt voor extensief onderhoud. Speel- en sportvelden, die intensief gebruikt worden, zullen wel nog regelmatig (intensief) gemaaid worden. Op deze locaties laten we het maaisel meestal ook achter omdat het als meststof dient.

2. Vaste planten planten. Waar de ruimte beperkt is, zoals in plantvakken in het centrum of groenstroken tussen fietspad en wegen, vervangen we de klassieke plantjes door vaste planten.

“We geven hierbij de voorkeur aan prairieplanten, want die kunnen veel verdragen en hebben een lage meststofbehoefte. Eenjarige planten en onderhoudsintensieve heesters of hagen proberen we te vermijden. We combineren hierbij diverse grassen met inheemse, bloeiende planten en we gaan deze dicht op elkaar aanplanten zodat onkruid geen kans krijgt en het onderhoud beperkt is.”, aldus Van Rysselberghe.

“Wist je dat een prairieborder erg geliefd is bij vlinders, bijen en andere nuttige insecten? Ze bloeien vaak tot diep in de herfst en de vele bloemen zorgen ook dan nog voor een belangrijke nectarbron”, weet Els Middernacht, sectorhoofd Infrastructuur te vertellen.

3. Een boom op de juiste plaats planten Een boom heeft ruimte nodig. Het is dus belangrijk om de juiste boom op de juiste plaats te hebben. Door een verkeerde plaatsing, ontstaat er wel al eens wat overlast. Die meldingen komen vervolgens ook tot bij de stad. Veelal resulteren die meldingen in het snoeien van de bomen, die nadien lijden aan misvorming en zelfs ziektes.

Kappen is daarom vaak de enige echte oplossing. In de plaats kiest de stad er dan voor een meer geschikte boom te planten. Dit met aandacht voor inheemse, klimaatbestendige en ziekteresistente soorten. Door verschillende soorten aan te planten, zorgen we ervoor dat ziektes in de toekomst minder vrij spel zullen hebben, want dan is het overgaan van de ene naar de andere boom niet meer zo gemakkelijk voor schimmels of bacteriën. Daarnaast zorgen we zo voor meer biodiversiteit waar heel wat vogels en insecten ons dankbaar voor zijn.

Wat met bomenrijen?
Vroeger werden hier vaak snelgroeiende bomen geplant. Die zorgen namelijk snel voor hout om zich te verwarmen. Dat is niet langer aan de orde nu. Veel van die bomen zijn intussen kaprijp. Omwille van hun ouderdom of schadelijke invloeden, kunnen ze een gevaar betekenen. Daarom kiest de stad ervoor om deze bomen in fasen te vervangen. Zo worden er rijen gecreëerd met bomen met verschillende leeftijden, waardoor kaalslag wordt vermeden en bomen niet in een beweging helemaal moeten vervangen worden.

Bij heel wat stadsprojecten die ontwikkeling zijn, is de inbreng van de Lokeraar belangrijk. Via het stedelijk participatieplatform denkmee.lokeren.be kan je je mening geven en is het verloop van de projecten mee op te volgen.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio