Lokeren
13.03.2020
alt=

Preventieve maatregelen in AZ Lokeren update 14/03

vrijdag 13 maart 2020 om 21:17 door Michel

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 worden alle niet dringende ingrepen geannuleerd.

De federale overheid heeft deze middag beslist om de preventieve maatregelen m.b.t. COVID-19 op te voeren. Deze maatregelen gelden vanaf 14 maart t/m 3 april.
Vanaf zaterdag 14 maart 2020 wordt het ziekenhuisnoodplan opgestart.
Vanaf zaterdag 14 maart 2020 worden alle electieve (niet-dringende) consultaties, onderzoeken en ingrepen geannuleerd. Vanzelfsprekend betekent dit ook dat alle dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen wel kunnen blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, enz.) worden voortgezet.
Vanaf zaterdag 14 maart 2020 wordt alle bezoek verboden, met uitzondering van volgende groepen:
- Stagiairs
- Eén of beide ouders (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie, materniteit of neonatologie liggen.
- Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn.
- Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door maximum 1 (vertrouwens)persoon.
De behandelend arts past deze criteria toe binnen een beleid en toezicht dat door de hoofdarts van het ziekenhuis wordt voorzien.


Stad Lokeren


Bezoekje gepland aan één van onze stadsloketten?
Weet dan dat deze zo goed als allemaal gesloten zijn.

De dienstverlening aan de loketten van de dienst Burgerzaken in het stadhuis beperkt zich tot het strikt noodzakelijke en dringende.

Deze dienstverlening wordt enkel nog digitaal mogelijk:

1. Aanvragen van attesten, uittreksels en afschriften
2. Aangifte van adreswijziging
3. Aanvraag van een nieuwe PIN/PUK-code

Surf hiervoor naar www.lokeren.be/digitaalloket

Hiervoor kan je wél nog langskomen aan het loket tijdens de gekende openingsuren:

1. Aangifte geboorte
2. Registratie nieuwe pin/pukcode op de identiteitskaart
3. Dringende registraties nieuw adres op identiteitskaart (melding adreswijziging moet digitaal)
4. Dringende aanvragen identiteitskaart, vreemdelingenkaarten, (reis)paspoort, rijbewijzen
5. Dringende afhalingen identiteitskaart, vreemdelingenkaarten, (reis)paspoort, rijbewijzen
6. Dringende registraties laatste wilsbeschikking, euthanasie

Deze maatregelen zijn al zeker van kracht tot en met 3 april.


AZ Lokeren 14/03/2020

Bijkomende informatie m.b.t. de federale richtlijn omtrent het verbod van bezoek in het ziekenhuis - een extra toelichting.

Sedert vandaag geldt de federale richtlijn om geen bezoek meer toe te laten in de ziekenhuizen (voor de volledige info en de uitzonderingen wordt verwezen naar ons vorig bericht).

Het is familie uiteraard toegestaan persoonlijke spullen en/of verse kledij te komen afgeven, of om vuile was op te halen.

Ze moeten zich hiervoor aanmelden aan het onthaal. De onthaalmedewerkers zullen de betrokken afdeling bellen. De medewerkers van deze afdeling doen het nodige om alles klaar te zetten en bellen naar het onthaal eens dit gebeurd is.
Hierop kan één familielid zich aanmelden aan de dubbele deur, de toegang van de betrokken afdeling (tussen gang en traphal), waarop de spullen aan een medewerkers worden afgegeven en/of de medewerker de vuile kledij aan het familielid overhandigt. Hierop dient het familielid zich onmiddellijk weer naar beneden te begeven en het ziekenhuis te verlaten.

Ingeval van een opname kan 1 familielid, ingeval van een verwarde patiënt, een niet-mobiele patiënt of een minderjarige de patiënt begeleiden tot aan de kamer. Nadien dient deze de kamer en gang weer te verlaten (voor pediatrie en materniteit: zie eerder verschenen uitzonderingen).
Bij opname zal door het onthaal een telefoonnummer worden gevraagd waarop gebeld kan worden wanneer de ontslagdatum en het uur bekend zijn.

Bij ontslag van een patiënt: een medewerker van de betrokken afdeling belt een familielid van de patiënt op met concrete ontslagdatum én uur (dus op het moment dat alle ontslagdocumenten klaar liggen en alle materiaal is ingepakt). Bij ontslag begeeft de patiënt zich naar het onthaal, waar het familielid hem/haar opwacht. Ingeval het een verwarde of niet-mobiele patiënt betreft, zal het familielid zich op het aangegeven moment naar de dubbele deur van de afdeling begeven, waar een medewerker hem/haar opwacht met de patiënt.

Bedankt voor het begrip en de medewerking.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio