Lokeren
23.02.2020
alt=

Carnaval 2020 1 uur later

zondag 23 februari 2020 om 14:23 door Michel

De stoet vertrekt 1 uur later .

Door de aangekondigde storm zal de stoet pas om 4 uur op de Oude Bruglaan vertrekken .

Aangepaste carnavalstoet Lokeren gaat door !

Er ging deze morgen een veiligheidsoverleg door op het politiekantoor van de stad Lokeren. De veiligheidsdiensten, de organisatoren van de Orde van de Raepe, schepen van Feestelijkheden De Waele en burgemeester Anthuenis evalueerden de veiligheidssituatie m.b.t. de weersvoorspellingen voor de geplande carnavalsstoet.

De organisatie was vanzelfsprekend mee uitgenodigd omdat Lokeren hen een warm hart toedraagt en zij deel uitmaken van het sociaal weefsel in onze stad.

Er werd in onderling akkoord beslist om de stoet te laten doorgaan, zij het met een aantal bijkomende voorwaarden.

Burgemeester Anthuenis had overleg met de collega-burgemeesters. Ook in Aalst, Dendermonde (Baasrode) en Hamme zal de stoet doorgaan met vergelijkbare maatregelen.

De voorwaarden waaronder de stoet doorgaat zijn de volgende:
- De stoet start later en wel om 16 uur. Het zwaartepunt van de storm zou vroeger liggen. De praalwagens blijven zo lang mogelijk op hangar.
- De stoet verloopt sneller. Het showgedeelte van de stoet is vandaag 23 februari geconcentreerd ter hoogte van de Markt. Tussendoor worden onderweg geen dansjes uitgevoerd. De stoet blijft compact en aanééngesloten.
- Op de praalwagens staan geen mensen.
- Op de praalwagens worden losliggende, loshangende, gedeeltes die wind kunnen vangen, enz. voorzien van bijkomende versteviging of bevestiging.
- Bij het buitenrijden van de praalwagens en bij de start wordt desgevallend een beslissing met gezond verstand genomen m.b.t. de effectieve start.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio