Lokeren
07.02.2020
alt=

Lokeren wordt Chocolate Valley van Vlaanderen

vrijdag 7 februari 2020 om 01:43 door Michel

Buurtcomité Leefbaar Everslaar uit Lokeren is helemaal niet tevreden.

De eerste steenlegging van Callebaut eerste steenlegging van Callebaut eerste steenlegging van Callebautis een uitgelezen kans voor de stad Lokeren om is een uitgelezen kans voor de stad Lokeren om naast de economie ook de leefbaarheid te verankeren in de stad. Callebaut in de stad. Callebaut engageerde zich in zijn bedrijfsvervoersplan immers om enkel de ontsluiting langs de N47 te gebruiken. De actiecomités van Lokeren Zuid hopen dat het de stad inspireert om naast een wijkcirculatieplan ook om naast een wijkcirculatieplan ook naast een wijkcirculatieplan ook een overkoepelend een overkoepelend bedrijfsvervoersplan te een overkoepelend bedrijfsvervoersplan te maken bedrijfsvervoersplan te maken voor de industrie in E17/3 en E17/4 voor de industrie in E17/3 en E17/4 oor de industrie in E17/3 en E17/4. Met de start van de bouw van het grootste magazijn (?) ter wereld voor chocolade verdwijnt de vraag of dit magazijn op de juiste plaats staat naar de achtergrond. Politieke vertegenwoordigers feliciteren zichzelf en WDP ziet zijn aandeel stijgen tot een absoluut record, met de woorden van burgemeester Antheunis :‘goed bezig’. Nochtans weegt de tol van de roem om zich wereldcentrum van de chocolade te noemen zwaar op Lokeren. Door de aanleg van 60ha bijkomend industrieterrein staan lokale ondernemers, die reeds 10 jaar in alle rust hun business runnen op het industrieterrein plots in de file. Bewoners van Lokeren Zuid zien zich met de dag meer van de weg gereden door toenemend sluipverkeer en wie van Lokeren naar Zele wil is in de spits inmiddels ook sneller met de trein. Dat dit vandaag zwaar ingrijpt op het comfort en de leefbaarheid van ondernemers, automobilisten en fietsers van Lokeren is te lezen op de facebookpagina van de stad. De komst van Callebaut kan het tij keren. In het mobiliteitseffectenrapport heeft Callebaut er zich toe verbonden voor auto en vrachtverkeer enkel de ontsluiting langs de N47 te gebruiken. Het is een duidelijke lange termijnvisie en engagement naar de bewoners van de aangrenzende woonwijken van Lokeren Zuid. Leefbaar Everslaar hoopt dat het de stad kan inspireren om een overkoepelend bedrijfsvervoersplan op te maken voor E17/3 en E17/4 tegen 2021. Een nieuwe ontsluiting aan de Bredenhoek die de leefbaarheid van de woonkernen van Heiende, Zele Heikant en Overmere onder druk zet kan zo vermeden worden.
Leefbaar Everslaar.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio