Lokeren
17.09.2018
alt=

Update werken Veldstraat

maandag 17 september 2018 om 19:13 door Michel

Veldstraat , Bosmanstraat , Kazernestraat en Molenbergplein

Veldstraat vanaf Molenbergplein tot aan de Bosmanstraat
In de week van 17 september wordt de fundering in de parkeervakken en voetpaden geplaatst. Op 24, 25 en 26 september gaat de aannemer de parkeervakken in klinkers aanleggen. Meteen daaropvolgend wordt de fundering in de weg geplaatst. Vervolgens brengt men de onderlaag asfalt aan in dit deel van de Veldstraat.
Midden oktober kan de aannemer de voetpaden afwerken, eerst langsheen de zijde van de Hoedhaarstraat, daarna het voetpad aan de zijde van het Patershof.
Molenbergplein
De afwerking van het Molenbergplein start begin oktober. Eerst worden de zitbanken geplaatst, waarna men verder het plein kan afwerken. De afwerking heeft wat op zich laten wachten omwille van de lange leveringstermijn van de banken.
Veldstraat vanaf de Bosmanstraat tot de Kazernestraat
Tijdens de werken is er vastgesteld dat er een niet op de plannen vermelde elektrische middenspanningsleiding in het tracé van de riolering lag, waardoor de aannemer helaas niet kon verder werken aan deze belangrijke fase van de werken in de Veldstraat. Ondertussen zijn hiervoor de nodige stappen gezet om dit euvel op te lossen en kunnen we verder werken aan de weg. We doen ons uiterste best het kruispunt van de Kazernestraat tegen eind september open te stellen met alvast een onderlaag asfalt.
Op het einde van de werken gaat het volledige tracé (vanaf het Molenbergplein tot de Kazernestraat)van een toplaag asfalt worden voorzien.
Stadsbestuur Lokeren
Facebook Twitter
Bron: Axiradio