Lokeren
14.02.2017
alt=

Vervuild steenpuin in Eksaardse

dinsdag 14 februari 2017 om 23:57 door Michel

Vervuild steenpuin Eksaardse wegels wordt afgeschraapt en vervangen door grind

Het stadsbestuur verplicht de leverancier van het gebroken steenpuin dat de stadsdiensten hebben gebruikt om enkele landbouwwegen in Eksaarde te verharden, om het steenpuin daar weg te halen. Zoals een wakkere burger had gemerkt, was het steenpuin vervuild met gerecycleerd materiaal. De aannemer moet het steenpuin op eigen kosten weghalen, waarna de stad er grind gaat storten.

Een burger merkte eind november vorig jaar dat het gebroken steenpuin waarmee de Liniewegel (natuurgebied) was verhard, niet zuiver was en veel vervuilende elementen bevatte, afkomstig van gerecycleerd materiaal. Hetzelfde materiaal werd ook gebruikt voor de verharding van de Kanondreef, de Kasteeldreef en een landelijke wegel in de Rechtstraat. Na de klacht heeft de stad de verhardingswerken onmiddellijk stilgelegd. Een officiële en neutrale analyse van het steenpuin bij het onafhankelijke organisme Copro, wees op 27 januari uit dat het steenpuin inderdaad te veel onzuivere materialen bevatte. Het steenpuin dat geleverd was, voldeed niet aan de specificaties die de leverancier eraan gaf. Steenpuin mag hoogstens 5 procent gerecycleerd materiaal bevatten, het aan de stad geleverde steenpuin bevatte 7 procent gerecycleerd materiaal. Dat gerecycleerd materiaal bestaat uit plastics, blik, hout, metaal of glas.

Daarop heeft de stad de leverancier juridisch in gebreke gesteld voor het leveren van steenpuin dat niet aan de technische eisen voldoet. Het stadsbestuur verhaalt de schade, en de kosten voor herstel, op de leverancier. De leverancier moet op zijn eigen kosten het steenpuin afschrapen van de wegen en wegels waar het werd gebruikt, moet het vervolgens weghalen en verder verwerken.


De stad neemt geen risico meer, en gaat die wegen en wegels opnieuw verharden, maar dit keer met grind, dat een puur materiaal is, en geen ongewenste vervuiling kan bevatten. Meer nog, de stad gaat onderzoeken op welke andere plaatsen eventueel hetzelfde steenpuin werd gebruikt.

De stad gaat in de toekomst het geleverde steenpuin inspecteren op de hoeveelheid gerecycleerd materiaal die het bevat. De eerste drie leveringen zullen worden geanalyseerd. Als nadien blijkt dat de resultaten goed zijn, dan zal voor elke vijfde levering een laboanalyse worden aangevraagd.

Alle kosten daarvoor zijn ten laste van de leverancier. Voor het in orde brengen van de Eksaardse onverharde wegen en wegels, kijkt de leverancier alvast aan tegen een bedrag van 9.775 euro.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio