Lokeren
15.01.2016
meer foto's ...
alt=

Dreigende wateroverlast op Moervaart en de Durme

vrijdag 15 januari 2016 om 21:33 door Michel

15 januari 2016 – Op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen zijn de waterpeilen verhoogd. Op de Moervaart en de Durme is ondertussen het alarmpeil bereikt. Dit heeft te maken met de hoge afvoer van verschillende kleinere waterlopen en een plaatselijke opstopping van drijfhout op de Beneden-Durme. Waterwegen en Zeekanaal NV volgt de situatie op de voet.

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen erg verhoogd. Vooral op de Moervaart en de Durme is de situatie momenteel kritiek. Dit komt door een samenloop van omstandigheden: enerzijds waren de waterstanden op de Beneden-Durme al verhoogd door het getij in combinatie met de hevige wind en zijn er verschillende pompstations die het water van kleinere waterlopen overpompen in de Moervaart en de Durme, anderzijds bevindt er zich in de opwaartse zone van de Beneden-Durme, waar nog onderhoudsbaggerwerken dienen te gebeuren, een opstopping door aangespoeld drijfhout waardoor de afvoer gehinderd wordt en het nieuwe pompstation op de dam tussen de Durme en de Moervaart momenteel geen water kan overpompen van de Moervaart en de Boven-Durme naar de Beneden-Durme. Bovendien kan er momenteel minder dan normaal water afgevoerd worden via het kanaal Gent-Terneuzen door hoogtij.
Momenteel lopen de eerste weilanden onder water in Daknam op linkeroever, dat is de overkant van Daknam-Dorp.
Maatregelen om wateroverlast te voorkomen
Waterwegen en Zeekanaal NV neemt verschillende maatregelen: aan de waterwegbeheerders van de kleinere, onbevaarbare waterlopen wordt gevraagd om de afvoer van deze waterlopen zoveel mogelijk te beperken. Een aannemer is momenteel bezig met het weghalen van de plaatselijke opstopping van drijfhout op de Beneden-Durme zodat het pompstation zo snel mogelijk opnieuw gebruikt kan worden.
Er wordt deze nacht nog neerslag verwacht. Waterwegen en Zeekanaal NV volgt alles op de voet.

In Sint-Niklaas staan heel wat wegen onder water maar zijn er voorlopig nog geen huizen bedreigd. Het stadsbestuur roept de inwoners op om vanavond en vannacht uiterst voorzicht te zijn op de openbare weg en, indien mogelijk, verplaatsingen met de wagen te vermijden. Heel wat straten kampen met wateroverlast en zijn afgesloten. Het gaat om de Leestraat, Leebrugstraat, Hellestraat, Kouterstraat, Hooimanstraat, Waterstraat, Hulstbaan, Bosstraat, Kruispunt Vlasbloemstraat/Mulderstraat, Jef De Pauwstraat, Laarstraat, Poelstraat, Afslag N41/N70. Dat meldt de stad op haar website.

In Beveren werden als gevolg van wateroverlast een tiental straten afgesloten. Er viel op enkele uren tijd meer dan 30 mm water, wat uitzonderlijk veel is. Nergens zijn huizen ondergelopen. De overlast blijft beperkt tot een aantal ondergelopen straten en weilanden.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio