Lokeren
05.01.2016
alt=

Lokeraars kunnen hun ei kwijt

dinsdag 5 januari 2016 om 23:52 door Michel

De stad Lokeren houdt in maart 2016 een unieke, grootschalige en diepgaande enquête bij de Lokeraars. Iedereen vanaf 16 jaar mag zijn/haar mening geven over een groot aantal beleidsdomeinen en hete hangijzers in onze stad.

Vandaag start de stad een intensieve communicatiecampagne op, die de Lokeraars moet informeren over het project, en hen moet stimuleren om deze unieke kans te grijpen en massaal hun mening te geven. Het campagnebeeld is een gouden ei, dat vanaf vandaag overal in Lokeren te zien zal zijn. De slogan is duidelijk: ‘Leg je ei’, deel je mening met stadsbestuur en medeburgers, en denk/beslis mee over de toekomst van je stad. De enquête is een zeer belangrijk dialoogmoment tussen bestuur en burger, en moet veel bruikbare beleidsinformatie opleveren.

Zeventien jaar na de eerste algemene bevolkingsenquête van 1998 organiseert de stad opnieuw zo’n diepgaand en uitgebreid conversatiemoment met de Lokeraar. In 1998 vulde 50% van de respondenten de enquête in. Een uitzonderlijk succes was dat toen. Het project van Lokeren kreeg nadien in andere steden en gemeenten navolging. De stad wil in maart 2016 even goed doen.
Om de hele operatie te begeleiden doet de stad beroep op communicatiebureau CIBE uit Gent, aangesteld na een uitgebreide aanbesteding. CIBE begeleidde zeventien jaar geleden ook al de enquête, en maakte daar binnen de communicatiesector school mee. CIBE heeft marketing- en onderzoeksbureau PROFACTS onder de arm genomen voor het voorbereiden, afnemen en verwerken van de enquête.
Wie goede antwoorden wil krijgen, moet de juiste vragen stellen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de vragenlijst. De stad is bij een reeks externe en interne groepen gaan aankloppen om te horen wat er leeft in Lokeren, wat de prangende kwesties zijn in onze stad, en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de burger. Dat zijn naast het stadsbestuur zelf (college en gemeenteraad) en het stadspersoneel en -diensten, ook de adviesraden, en zelfs de individuele Lokeraar. Met een groep Lokerse jongeren tussen 16 en 25 jaar werd een chatsessie gehouden. Een tweede chatsessie werd opgezet met een groep Lokeraars tussen 25 en 40 jaar. Een groep Lokeraars tussen 41 en 65 jaar, en een tweede groep met mensen boven de 65 jaar, werden samengebracht voor een groepsgesprek. De stad is ook gaan samenzitten voor een open gesprek met mensen uit de allochtone gemeenschap, en gaat dat ook doen met mensen uit de Lokerse ondernemerswereld.
Al die input moet resulteren in een uitgebreide vragenlijst, die zoveel mogelijk ‘hot topics’ in Lokeren bevat. En die waardevolle informatie oplevert voor het beleid om te evalueren en bij te sturen waar nodig.
Timing
- Voorbereidende fase: tot en met februari 2016
- Uitvoering van de enquête: maart 2016 (tot Pasen)
- Verwerken van de resultaten: april-mei 2016
- Rapportage en communicatie van de resultaten: juni 2016.
- Voorstelling en toelichting van de resultaten en actiepunten in de Lokerse wijken: september-oktober 2016.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio