Lokeren
13.04.2015
alt=

Erkenning hagelstorm in Lokeren

maandag 13 april 2015 om 16:28 door Michel

De hagelstorm van het Pinksterweekend 9 juni 2014 wordt erkend als ramp.

De federale ministerraad heeft op vrijdag 3 april 2015 de hagelstorm van maandag 9 juni 2014 erkend als ramp.
Inwoners die schade leden kunnen een aanvraag indienen tot financiële tussenkomst bij het rampenfonds vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad.
Deze publicatie zal nog enkele weken op zich laten wachten.

Zodra deze beslissing van de ministerraad is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zullen wij een mail of brief sturen naar iedereen die zijn contactgegevens reeds doorgegeven heeft.
Er zal dan ook een praktische handleiding bezorgd worden voor het indienen van uw schadedossier.
Op de website www.rampen.be vindt u ondertussen al enige praktische informatie over het indienen van uw dossier.
De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het koninklijk besluit dat de ramp officieel erkent, in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Vermoedelijk wordt dat 31 juli 2015.

Mogen wij tevens vragen om pas contact op te nemen met onze stadsdiensten wanneer je alle informatie over het indienen van het schadedossier hebt ontvangen.
Het stadsbestuur zal in de aangifteperiode ook een aantal contactmomenten voorzien om de burgers te informeren wanneer er aanvullende vragen of onduidelijkheden zijn.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio