Lokeren
14.10.2020
alt=

Lokerse materniteit ,naar St Niklaas

woensdag 14 oktober 2020 om 18:26 door Michel

Tegen 2022-23 geen geboortes meer in Lokeren .

Breaking news vanuit AZ Nikolaas & AZ Lokeren. De directie heeft vandaag de toekomstplannen toegelicht van het ziekenhuis in Lokeren. Beide ziekenhuizen fuseren begin 2022. Lokeren zal tegen 2023 uitgroeien tot een gespecialiseerde locomotorische en orthopedische campus. Alle orthopedische ingrepen binnen het fusieziekenhuis zullen in de toekomst in Lokeren uitgevoerd worden. Nog in Lokeren ... Chirurgische verblijfs- en dagafdeling, SP revalidatie, proxy-spoed, uitgebreide multidisciplinaire polikliniek, RX, NMR, oncologisch dagziekenhuis, ... De materniteit, neonatologie en verloskwartier zullen tegen 2022 geïntegreerd worden in Sint-Niklaas.

Wat is een orthopedisch locomotorisch centrum?

Een orthopedisch locomotorisch centrum is een plaats waar een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, paramedici enz. in een multidisciplinair kader werken om een kwaliteitsvolle zorg te bieden aan de patiënt, en dit met betrekking tot de locomotorische disciplines zoals orthopedie, fysiotherapie – revalidatie, reumatologie, enz.

Er worden zowel verblijfsafdelingen, een dagziekenhuis als een revalidatiecentrum voorzien in het orthopedisch & locomotorisch centrum.

Wetenschappelijk onderzoek, opleiden van artsen en verpleegkundigen, het volgen van de laatste medische ontwikkelingen zijn voorbeelden van innovatie die in dit centrum tevens een belangrijke plaats zullen innemen.
Facebook Twitter
Bron: Axiradio